תקנון ותנאי שימוש

 

 

תקנון האתר ותנאי שימוש

  1. 1. תקנון האתר

– השימוש בתכנת הניהול הינו עפ"י הסכם בלבד וכפוף לקבלת/ך של כל התנאים המופיעים בתקנון זה.

– התכנה היה רכושה הבלעדי של חברת קונקאם מערכות בע"מ (להלן "החברה")

– אין לעשות כל שימוש בתכנה מעבר להסכם ההתקשרות .

– הגלישה באתר הינה רק לפי הרשאה בכתב ובכפוף להסכם. בכל מקרה שימוש בתכנה מהווה  הסכמה    מציידך לאשור תקנון זה

– הנהלת החברה רשאית בכל עת לעדכן את התקנון עפ"י שקול דעתה הבלעדי ואת תנאי השימוש ,

לרבות שינוי בתכנים , מסכי המערכת, הרשאות ועוד.

1.1 רשום לאתר :

– אין לרשום אדם אחר ללא הסכמתו או ללא נוכחותו מול המסך בעת רשום ,ולארח שקרא ,הבין

והסכים לתקנון זה.

– אין לעשות באתר או באמצעותו שימושים בלתי חוקיים.

–  אין להעתיקה  לשכפלה להעתיק קבצים מתוכה.

– החברה תהיה ראשית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו לצורך עיבוד נתונים סטטיסטיקה ,קשר

חוזר עם הלקוח ועוד.

1.2 שימוש בתקנון :

– השימוש באתר הינו לשימוש אישי ובלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת

השימוש  לאדם אחר כלשהוא. חובה לדייק לחלוטין ברשום הפרטים הנדרשים לצורך הרשום.

– אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר או קשור לאתר מידע שקרי, מעליב, משמיץ , מאיים,

פגיעה בזולת , חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

– הנך אחראי באופן מוחלט לנכונות המידע בעת הרשום לאתר .

– אין לעשות כל שימוש מסחרי דרך האתר או באמצעות האתר .

– הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר מעדכנת את התרשומות מעת לעת אולם אין בכך כדי להטיח  אחריות על החברה בכך שלא תעדכן בכלל או בזמן תקן זה או אחר.

– השימוש באתר אינו פותר אותך מעדכוני תקנים, תקנונים, תקנות המועלים מעת לעת ע"י הרשויות   מכוני הבדיקות , מכון התקנים  ועוד.

– השירותים המוצעים למשתמש הינם AS IS והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמתם המלאה לצרכי  המשתמש

– אין לעשות כל פעולה או כל שימוש אחר העלול לפגוע בזכויות היוצרים.

 

 

1.3 רציפות השימוש באתר – מידע   :

– בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושרותיו יהיו זמינים בכל עת . יחד עם זאת אין ביכול האתר

להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא נפילות המערכת , כמו כן הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי

מעת לעת תערכנה פעולות תחזוקה ועדכון וארגון התכנה. לא יינתן פיצוי כספי /זיכוי בשל

תקלות זמינות  אלו.

מודגש  כי מנהלי החברה ,מפעילי האתר, ו/או מי מבעליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם

עושים הכל כדי שהמידע יהיה מדויק ככל שניתן , אולם המידע והתכנים אינו מתיימר להכיל את

כל דרישות התקן ו/או להוות צורך מושלם  מלא או מפורט     של כלל הנושאים המפורטים בו.

מודגש  בי כתאום עם הנהלת האתר ניתן יהיה לשנות תכנים ,בדיקות, שלבים הכל בתאום.

והסכמה ובכתב  ובתשלום כפי שיסוכם מראש.

– מובהר  כי כאשר המערכת לא זמינה אפשר לתעד את הנדרש בספריה בטלפון החכם באמצעות

תמונות או בכל אמצעי אכסון נשלף אחר ולהעתיקם למערכת בשלב מאוחר יותר .

 

1.4 קניין רוחני וזכויות יוצרים

– כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים , זכויות הפצה , ורשום פטנט לרבות סודות מסחריים

וזכויות בעלות בקשר לאתר הם של הנהלת האתר והחברה בלבד .

זכויות היוצרים באתר ללא יוצא מן הכלל וכל המידע המוצג באתר או חלק ממנו או צורת

עריכתו , כל הסימנים המסחריים המוצבים באתר (להלן "הסימנים המסחריים) הינם בבעלות

הבלעדית של החברה והנהלת האתר

– הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים או לכל חומר /מקור אחר אינם מהווים

ערובה מבחינת מהימנותם , שלמותם ,או מכל בחינה אחרת.

– אין לבצע שינוי העתקה או שכפול ללא קבלה מפורשת של מנהלת האתר או החברה ובכתב .

– אתר זה הינו מאובטח ומתארח בחברת השרתים של חברת "אולן תקשורת מחשבים בע"מ" ,

שם נמצאת גם מערכת הגיבוי והתמיכה של האתר .

מערכת חיוב האתר הינה לפי תקן אבטחה  והחיוב מתבצע דרך חברת האשראי

 

 1.5  תנאי תשלום :

תנאי התשלום יקבעו מעת לעת עם כל לקוח ואופן התשלום יקבע בהסכם. באם לא צוין מכל

סיבה שהיא מחיר להתקשרות יהווה מחירון החברה שבתוקף בסיס לחיוב הלקוח.

 – על התקנון יחול הדין הישראלי .סמכות השפוט לגביו לבתי משפט המוסמכים בתל אביב

– שימשו שלא בהתאם להסכם יגרום מידית הפסקת התקשרות , הרשאת המשתמש תחסם והוא

צפוי לתביעה כספית . מודגש  כי הושקע מאמץ רב, זמן ואמצעים לבניית האתר .

תנאי לרכישה באתר הינו כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

אספקת המוצר (פלטפורמת קונקאם) הינה עד כ-7 ימי עסקים ובתיאום מראש מול נציג ניהול לקוחות של קונקאם מערכות.

 

  1. מדיניות ביטולים מערכת קונקאם
  • א. האמור לעיל מתייחס להורדת התכנה והתקנתה באופן עצמאי ותשלום באמצעות הפרטים המופיעים בדף חיוב החברה קונקאם מערכות בע"מ (להלן החברה" ).
  • ב. המזמין מי שמסר את פרטיו לצורך , (להלן "הלקוח") חיוב רשאי לבטל את ההזמנה על פי החוק, תוך 14 יום מהשלמת העסקה באתר (להלן "תקופת הביטול "). הודעה על ביטול ההזמנה תימסר בדוא"ל דואר רשום לקונקאם מערכות בע"מ לכתובת office@conqum.com. במקרה של ביטול ההזמנה הגישה לתוכנה תחסם באופן מידי
  • ג. במקרה של ביטול ההזמנה כדין, קונקאם מערכות תדאג לזיכוי בכרטיס האשראי עמו בוצעה הזמנה, זאת בהתאם לתנאים ולוחות הזמנים של חברת האשראי (להלן – "הזיכוי").באם יחולו דמי ביטול על המזמין לפי תקנון זה, ינוכו דמי הביטול מהזיכוי כאמור.
  • ד. בכל מקרה בו נקבעה בנוסף הדרכה ללקוח ,וככל שהלקוח לא יופיע בעת ובמועד אשר נקבעו עם קונקאם מערכות להתקנה והדרכה של המערכת, קונקאם מערכות תהא רשאית לבטל את העסקה ולנכות את דמי הביטול בסך 900 ₪ ועוד מע"מ  מהזיכוי המגיע ללקוח כאמור בסעיף א' לעיל.
  • ה. ביטול ההזמנה עד ל-24 שעות טרם מועד ההתקנה וההדרכה ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין את מלואו הכספים ששילם בגין ההזמנה כולל דמי ההתקנה וההדרכה במידה שהמזמין חויב בהם בנפרד.
  • ו. יובהר ויודגש כי במקרה שהמוצר כבר הותקן ובוצעה הדרכה ע"י החברה , המערכת תחשב כנמצאת בשימוש ויהיה ניתן יהיה לבטל את העסקה כאמור לעיל אולם מדמי ההחזר ינוכו 900 ₪ ועוד מע"מ בגין ההדרכה שניתנה.
  • ז. במקרה של בקשת הלקוח להפסיק את השימוש במערכת לאחר תקופת הביטול , יעביר הלקוח הודעה בדוא"ל או בדואר רשום לחברה והפסקת השימוש תכנס לתוקף כ-30 יום לאחר מכן בשל ההודעה המוקדמת. לאחר כ-30 ימים יופסק השימוש במערכת . בכל מקרה שכזה תקופת ההתחייבות המינימלית תהא 6 חודשי תשלום  .
  1. תמיכה

– התמיכה תינתן טלפונית או במשרדי החברה או במשרד הלקוח  בימי העבודה ובשעות העבודה המקובלות .

פרטי החברה לצורך העברת הודעות והתקשרות :

דואר החברה  :  office@conqum.com

טלפון            : 04-8700280

כתובת החברה  : התעשייה 8 רעננה .

 

 

 

בכבוד רב

קונקאם מערכות בע"מ

 

שתף דף זה

          Chosen as 1 of the TOP 5 worldwide

אתרים בהם פעלה ופועלת פלטפורמת קונקאם

צרו איתנו קשר

פלטפורמה למקסום הרווח, ניהול ובקרה בפרויקט

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: